Skriv ut den här sidan

Diabetesmottagning

Som diabetespatient hos oss kommer du årligen få en kallelse hemskickad för att få träffa vår distriktsläkare samt diabetessköterska.

Syftet med ditt besök är att införa en regelbunden uppföljning av din sjukdom där du inte behöver boka tid själv, för att garantera att du får den regelbundna vård som alla diabetiker behöver. Samtidigt önskar vi förbättra kvaliteten och säkerheten på uppföljningen av din diabetes och att du ska känna dig delaktig i din egen vård.

Målsättningen med regelbundna diabetesuppföljningar är att du får träffa vår distriktsläkare och diabetessköterska. Vi vill att du ska få möjligheten att lära dig hantera din sjukdom och därmed förebygga komplikationer och få ett liv med hög livskvalitet.

Vi arbetar utifrån diabetesvårdprogrammet i de nationella riktlinjerna och registrerar i Nationella Diabetesregistret. Vill du ej delta i registret ska du informera din diabetessköterska gällande detta.