Skriv ut den här sidan

Kurator

Våra kuratorer heter Paula Posse och Rakel Björkström.

Det finns olika tillfällen i livet då en samtalsbehandling hos en kurator är ett sätt att gå vidare och må bättre. Kuratorn kan hjälpa dig att bli medveten om din livssituation och dina egna möjligheter och resurser. Du kan exempelvis träffa en kurator i samband med:

  • Kriser (orsakade av sjukdom, trauma, livshändelser, sorg, misshandel eller separation).
  • Lättare depressioner, ångest, oro och sömnbesvär.        
  • Psykosomatiska sjukdomar eller symtom.
  • Stresshantering.                    
  • Arbetsrelaterade svårigheter, konflikter/mobbning.
  • Psykosocial information och rådgivning.

När du inte mår bra kan det hända att du lätt låser dig i tanken och har svårt att hitta lösningar. Arbetet handlar då om att bidra med idéer och nya tankar.

Till våra kuratorer kommer både kvinnor och män i alla åldrar. Kuratorn kan även informera om samhällsresurser och hjälpa till med myndighets kontakter om det behövs. En kurator har tystnadsplikt.

Känner du behov av kuratorskontakt är du välkommen att kontakta vårdcentralen.