Skriv ut den här sidan

Hemsjukvård

Hemsjukvården finns till för dig som på grund av medicinska skäl eller funktionshinder inte har möjlighet att ta dig till oss. 

För att berättigas hemsjukvård krävs en bedömning. Bedömningen utförs av våra distriktssköterskor, i samråd med din läkare.

Allmänt

Inom hemsjukvården arbetar vi i team som innefattar ansvarig läkare och ansvarig distriktssköterska. Teamet har med jämna mellanrum träffar för rapportering. Distriktssköterskan är kontaktperson mellan dig och oss. Vid frågor eller problem är det bara för dig eller dina närstående att vända er till oss.

Distriktssköterskan kan hjälpa dig med att till exempel fördela medicin i dosett, ge insulin, såromläggningar och blodtryckskontroller i hemmet. Du kan även få hjälp med hjälpmedelskort för diabetes- och inkontinenshjälpmedel.

Om du har behov av hjälp en kväll eller helg anlitar vi undersköterska/sjuksköterska som vi har avtal med för att utfärda den vård du är i behov av. Vår ansvarige läkare för hemsjukvården heter Jelena Cirsa.

Det är en fördel för dig att välja honom som din läkare för att få en god och säker vård då bland annat möjligheten att få tillgång till hembesök med läkare ökar. Jelena Cirsa har nämligen avsatt tid för att endast hjälpa dig inom hemsjukvården.

Kostnad

Om ditt medicinska vårdbehov kommer att sträcka sig längre än två veckor med minst 2 besök per månad så är hembesöken gratis från och med dag ett och därefter.

Samarbete med hemtjänsten

Vi har daglig kontakt med personalen inom hemtjänsten, för att din vård ska bli en bra och säker vård för dig.