Läkare

Läkare

Thore Karlsson

Distriktsläkare

Eva Hedström

Distriktsläkare

Bugra Merdol

Distriktsläkare

Atai Gadjiev

Distriktsläkare

Jelena Cirsa

Distriktsläkare

Patrik Vieweg

Läkare

Maria Dumitrescu

Distriktsläkare

Maria Rodriguez

Distriktsläkare

Tao Liu Olsson

Distriktsläkare

Tatsiana Krautsova

Vikarierande läkare

Viktoriya Khan

ST-läkare

Henrik Sanderborg

ST-läkare

Maria Bäckström

ST-läkare

Lucinda Akan

ST-läkare

Grettel Orrego Bator

ST-läkare

Rebecka Isacson

ST-läkare

Hossain Nawaz

ST-läkare

You Li

Vikarierande läkare

Arevik Manukyan

Vikarierande läkare