Skriv ut den här sidan

Bli patient hos oss

Genom att du listar dig hos oss så har vi möjlighet att se till att vi kan ta hand om dig den dag du eller någon annan i din familj behöver vård.

Du kan genomföra ditt val av husläkare via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att fylla i listningsblanketten som du sedan lämnar in eller postar till oss. Information kring detta hittar du i spalten till höger.

Valbara läkare att lista sig hos

Atai Gadjiev

Distriktsläkare

Bugra Merdol

Distriktsläkare

Grettel Orrego Bator

ST-läkare

Jesy Sivaprasad

Distriktsläkare

Tao Liu Olsson

Distriktsläkare

Maria Dumitrescu

Distriktsläkare

Har kö för att få lista sig hos

Eva Hedström

Distriktsläkare

Senast ändrad: 2017-09-21