Skriv ut den här sidan

Att tänka på inför ditt besök

Anmäl alltid din ankomst och betala i receptionen när du kommer till oss. 

Att tänka på

Kom gärna 10 minuter innan din besökstid då kö kan förekomma i receptionen.

ID-kontroll

Medtag alltid giltig Id-handling (till exempel legitimation, körkort eller pass) vid ditt besök. Vid besök av barn under 18 år, ska medföljande person kunna legitimera sig.

Betalning

Vi tar endast emot betalning med betalkort, möjlighet till inbetalningskort finns vid akuta besök. Frikort gäller. 

Val av läkare

Vid bokade besök ska du vara listad hos oss. Listningsblankett att fylla i finns att få i vår reception eller så kan du logga in på www.1177.se och göra ditt val där.

För allas trevnad

Undvik att använda starka dofter på grund av allergier.
Stäng av mobiltelefonen under ditt besök!

Avbokning

Avbokning av tidsbokat besök måste ske minst 24 timmar innan besöket och kan lämnas dygnet runt på telefonsvarare. Telefonnumret dit är: 08-123 424 00
Vid uteblivna besök debiteras hela kostnaden för besöket, gäller även för dig med frikort och barn under 18 år.

Tolk

Är du i behov av tolk? Kontakta oss via telefonnummer 08-123 424 00, knappval 2 eller prata med oss i receptionen för mer information.

OBS! Försök vara ute i god tid för att vi ska kunna uppfylla ditt önskemål på bästa sätt.

Sjukresa

För att få sjukresa måste du ha ett godkännande av en vårdgivaren eller färdtjänst. Kortet laddas sedan av receptionspersonalen. Resa mellan två vårdgivare är kostnadsfritt, övriga resor faktureras med högst 140 kronor per enkel resa.